Bourjois

Archive for the ‘Concurs’ Category

Concurs NISSA powered by Bourjois

In Concurs on January 26, 2012 at 5:34 pm

 

Cum participi?

1) Te alaturi fanilor Bourjois la adresa http://www.facebook.com/Bourjois.Romania

2) Raspunzi la intrebarea afisata pe wall “Ce inseamna frumusetea din perspectiva ta?”

3) Aduni cat mai multe like-uri

 

Premiile puse in joc: 10 esarfe Nissa din matase si casmir, intr-o varietate de culori irezistibile

(rosu intens, visina putreda, bleu ciel, verde fresh, roz diafan, bej elegant…)

 

 

REGULAMENT CONCURS

 

1. Organizatorul si regulamentul

(1) Concursul este organizat si desfasurat de blogul bourjois.wordpress.com, numit in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).

(3) Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea in permanenta pe durata Concursului, pe blog-ul Bourjois accesibil la www.bourjois.wordpress.com (denumit in continuare “Blog”).

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe Blog.

2. Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului

(1) Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara online pe pagina de Facebook Bourjois Romania.

(2) Concursul incepe la ora 16:00:00, pe data de 26 Ianuarie 2012 si se incheie la ora 16:00:00, pe data de 9 Februarie 2012.

(3) Dupa data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualizarii sau continuarii Concursului.

(4) Premiile care nu vor putea fi livrate castigatorilor din motive independente de Organizator pana la data de 1 Martie 2012 nu vor mai fi datorate de Organizator, iar castigatorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de castigator. Castigatorii se obliga sa furnizeze pe adresa de e-mail a Organizatorului datele personale, imediat dupa anuntarea listei castigatorilor pe pagina de Facebook Bourjois Romania.

3. Dreptul de participare

(1) La Concurs pot participa toate persoanele (denumite in continuare “Participanti”) care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care, pe durata de desfasurare a Concursului, urmeaza procedura descrisa la art. 4, detin un pasaport sau CI valabil cel putin 6 luni dupa data extragerii la sorti.

(2) La Concurs nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

4. Procedura Concursului

(1) Participantul trebuie sa fie fan al paginilor de Facebook Bourjois Romania si NISSA

(2) Participantul trebuie sa raspunda la intrebarea adresata de catre Organizator pe pagina de Facebook Bourjois Romania la sectiunea destinata Concurs.

 (3) Participantul trebuie sa stranga un numar cat mai mare de like-uri la raspunsul sau.

(4) Desemnarea celor 10 castigatori va avea loc pe data de 9 Februarie 2012 in functie de raspunsurile cu cel mai mare numar de like-uri.  

5. Premiile

(1) Premiile acordate constau in:

– 10 esarfe NISSA

 (2) Premiile vor fi livrate castigatorilor de catre Organizator.

(3) Castigatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nici o responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde zisa calitate de castigator.

(4) De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorii isi asuma intrega raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.

6. Contravaloarea in bani

In cadrul Concursului nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

7. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiile acordate in urma Concursului, revenind in exclusivitate Participantilor castigatori.

8. Dreptul la imagine

Acordarea premiilor corespunzatoare Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participantilor referitor la faptul ca numele si premiile castigate de acestia pot fi facute publice de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

9. Protectia datelor cu caracter personal

(1) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Campanie ni le furnizeaza despre ei insisi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Concurs.

(2) Participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:

– dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

– dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

– dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

– Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Numele tuturor castigatorilor vor fi facute publice pe pagina de Facebook Bourjois Romania.

(3) Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa mentionata anterior.

(4) Participantii pot alege sa isi dea acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

10. Incetarea inainte de termen a Concursului

(1) Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul.

(2) Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Concurs, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

11. Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

Advertisements